Cuvinte de folos

carte-cu-clanta

 • Postul adevărat este abţinerea de la orice lucru rău (Sfântul Teodor Studitul)
 • Păcatul te stăpâneşte nu prin puterea sa, ci prin delăsarea ta ( Sfântul Ioan Gură de Aur)
 • Nu locul îl mântuieşte pe om, ci voinţa lui; Adam a căzut chiar în rai, în timp ce Lot s-a păzit chiar în Sodoma (Sfântul Efrem Sirul)
 • Cele ce ochiul n-a vazut, nici urechea n-a auzit, nici la inima omului nu s-au urcat, acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe Dânsul (Sfânta Scriptură)
 • Cele ce ochiul n-a vazut, nici urechea n-a auzit, nici la inima omului nu s-au urcat, acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe Dânsul (Sfânta Scriptură)
 • Să fii liber nu înseamnă să faci tot ce vrei, ci să stii că poti sa vrei ( J.P. Sartre)
 • Căci Dumnezeu asa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a şi fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia-Născut, Fiul lui Dumnezeu. (Sfânta Scriptură)
 • Atunci când un om este inteligent şi face o lucrare cu usurinţă, trebuie să se topească inaintea lui Dumnezeu, să-I mulţumească şi zi şi noapte ca i-a dăruit inteligenţa şi a putut face lucruri fară să se ostenească.
  Cuviosul Paisie Aghioritul
 • În cele din urmă si mintea cea multă se va face pireu şi mintea cea puţină se va face pireu. Acolo în cer va fi numai cugetare.
  Cuviosul Paisie Aghioritul
 • Dumnezeu a dat minte ca omul sa-L afle pe Creatorul lui.
  Cuviosul Paisie Aghioritul
 • Numai iubirea sau comuniunea în libertate e izvorul binelui.
  Părintele Dumitru Stăniloae
 • Nu există om care, vrând cu stăruinţă să creadă, să nu fi ajuns la putinţa de a crede.
  Părintele Dumitru Stăniloae
 • Domnul ne iubeşte nesfârşit de mult. Aceasta se vede din Sfânta Scriptură şi din experienţa personală. Sufletul meu păcătuieşte cu gândul ziua şi noaptea dar de cum spun ,, Iartă-mă, Doamne căci sunt tare neputincios, şi dă-mi pacea Ta pe care o dai robilor Tăi”, sufletul işi găseşte numai decât pacea.
  Cuviosul Siluan Atonitul
 • Sufletului mândru nu Se arată Domnul. Chiar dacă ar învăţa toate carţile, sufletul mândru nu va cunoaste niciodată pe Domnul, pentru că mândria lui nu lasă loc în el pentru harul Sfântului Duh, iar Dumnezeu nu e cunoscut decât prin Duhul Sfânt.
  Cuviosul Siluan Atonitul
 • Cel mai de seamă lucru care se întâmplă între Dumnezeu şi sufletul omenesc e să iubeşti să fii iubit.
  Callist Kataphzgiotis
 • Ştiu ca Cel de Sus coboară;
  Ştiu că cel Nevăzut mi Se înfăţişează;
  Ştiu că cel care este deasupra creaţiei
  Mă cuprinde şi mă ascunde în mâinile Sale,
  Şi mă descopăr în afara lumii.
  Eu, un nimeni, un nimeni, un biet muritor în lume,
  Ţin pe Creatorul lumii cu totul în mine;
  Şi ştiu că nu voi pieri, pentru că fac parte din Viaţă,
  Am toată Viaţa care izbucneşte ca un izvor din mine.
  El e inima mea, El e in ceruri:
  Şi acolo si aici mi se arată la fel de strălucitor.
  Sfântul Simeon Noul Teolog


Publicitate