Seară de rugăciune

Rugăciunea este unirea omului cu Dumnezeu, întărirea păcii, mama lacrimilor, punte care trece peste ispite, scăpare de întristări, fărâmarea războaielor, lucrarea îngerilor, veselia viitoare, izvorul virtuţii, cauza darurilor, propăşire tainică, dovada nădejdii, luminarea minţii, secure pentru deznădejde, comoara celor ce iubesc tăcerea, slăbirea furiei, oglinda propăşirii, descoperirea stării, arătătorul viitorului, hrana sufletului, pecetea slavei .        (Sf. Ioan Scărarul)

Prieteni,

Vă aşteptăm luni seară de la ora 18:00 la Paraclisul Universitar „Sfântul Nicolae Ghica” pentru a participa împreună la o nouă seară de rugăciune.

Sfântul Ciprian spunea aşa: „Fiecare cade singur. Dar ne mântuim în comunitate, în comunitatea Bisericii” . Vă aşteptăm aşadar să vă alăturaţi tinerilor din ASCOR pentru a înălţa rugăciune lui Dumnezeu şi sfinţilor mijlocitori.

Persoană de contact: Alexandru – 0743540016

Gânduri bune şi spor în toate!

WhatsApp Image 2017-10-02 at 19.24.43