Începutul postului

„Luaţi seama la voi înşivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii. (Luca 21, 34)
„Acesta este postul celui Întâi-născut. Sa ne bucurăm de venirea Lui! Pentru cel iscusit postul e pricina de bucurie căci vede cât de mult se înalță. Postul curățește sufletul ca sa vadă pe Dumnezeu și prin vederea Lui să se înalțe. Binecuvântat fie cel ce ne-a dat posturile, curate aripi cu care să zburăm spre El! (Sfântul Efrem Sirul, De Ieiunio, I, 2.)

Postul acesta să ne aducă foloase duhovniceşti pentru a primi cu dragoste şi bucurie mare paznicul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.
Post binecuvântat!

Publicitate