Sfinții Trei Ierarhi: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur

În data de 30 ianuarie, creștinii prăznuiesc sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, mari dascăli ce întăresc Biserica Ortodoxă prin viața și învățăturile despre credință, încă din secolul al IV-lea.

Sfântul Vasile cel Mare a fost păstor al mirenilor, dar şi mare îndrumător al călugărilor. Este cel care a înființat primele spitalele, numite ,,vasiliade”.

Sfântul Grigorie şi-a câștigat renumele de „Cuvântătorul de Dumnezeu”, adică „Teologul”, tălmăcind pe înțelesul oamenilor din timpul său, taina Sfintei Treimi, cele mai cunoscute scrieri ale sale fiind ,,Cele cinci Cuvântări despre Dumnezeu”.

Sfântul Ioan Gură de Aur a fost socotit cel mai iscusit predicator pe care l-a avut Biserica, acesta chemându-i pe mireni la pocăinţă şi milostenie, îmbărbătându-i şi dojenindu-i, dând ca pildă viaţa sa de nevoinţă, dar şi de dârză bărbăţie.

Pe Sfinții Trei Ierarhi îi cinstim ca pe niște modele de învățători și mari păstori ai Bisericii Ortodoxe, rugându-ne lor să ne lumineze mintea și să ne întărească în credință.

La mulți și binecuvântaţi ani celor ce poartă numele Sfinților Ierarhi! 🤗

<<<<<<<<
lt;<<<<<<