DIALOGURI CU TINERII

Inalt Prea Sfinţitul Serafim Făgărăşanul ARTICOL REPUBLICAT DIN REVISTA ASCOR, SCHIMBAREA LA FATA – Nr.4 – MARTIE – 1998 In urma cu aproximativ doi ani, IPS Serafim Făgărăşanul şi-a făcut timp pentru a veni în sediul ASCOR şi pentru a avea un dialog sincer cu studenţii. A fost una din serile duhovniceşi cele mai folositoare…

MISIUNEA ASCOR

  Misiunea asociaţiei este promovarea credinţei creştine şi a spiritualităţii ortodoxe, în duhul filocalic redescoperit de părintele profesor Dumitru Stăniloae, cu prioritate în mediile universitar şi pre-universitar. A.S.C.O.R. urmăreşte, de asemenea, apărarea drepturilor tinerilor şi conştientizarea îndatoririlor acestora pe care le au faţă de Biserică, neam şi familie. Obiectul de activitate propus constă în următoarele:…